Kauppakeskus Duon rekisteriseloste ja yksityisyydensuoja

Rekisteriseloste ja yksityisyydensuoja

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

 1. Rekisterinpitäjä

 

Kauppakeskus Duo Ky

Y-tunnus 2911931-2

 

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

Jenna Vehka-aho

Kauppakeskuspäällikkö

jenna.vehka-aho@newsec.fi

+358 400 263 818

 

 1. Rekisterin nimi

 

Kauppakeskus Duon asiakas- ja markkinointirekisteri

 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Kauppakeskus Duon käytössä olevia henkilötietoja käytetään aina voimassa olevien lakien mukaisesti uusissa asiakassuhteissa, asiakkuuksien ylläpitämisessä sekä markkinoinnissa. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä erilaisten ryhmien tai profiilien luomisessa sekä markkinoinnin kohdentamisessa. Asiakkaalla on aina oikeus poistua rekisteristä. Mikäli haluat poistua rekisteristä tai tarkistaa sinua koskevat tiedot, ota yhteyttä kauppakeskuspäällikköön.

 

 1. Rekisterin sisältämät tiedot

 

Rekisterissä olevat tiedot riippuvat asiakkaan omista mielenkiinnon kohteista ja sekä siitä, millaisten tietojen antamiseen asiakas on suostunut. Tiedot voivat sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

 • henkilö- ja yhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, osoitteen, tittelin ja yrityksen
 • asiakkaan lähettämään palautteeseen tai tehtyihin tilauksiin liittyviä tietoja

 

 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakkaiden tietoja tallentuu rekisteriin muun muassa seuraavilla tavoilla:

 • asiakkaan täyttäessä palautelomakkeen
 • liiketilavuokraajan täyttäessä vuokrauslomakkeen
 • asiakkaan vastatessa asiakaskyselyyn
 • asiakkaan osallistuessa kilpailuihin tai arvontoihin
 • asiakkaan muutoin ollessa yhteydessä rekisterinpitäjään (esimerkiksi sähköpostitse).

 

 1. Tietojen luovutus

 

Kauppakeskus Duon oman käytön lisäksi rekisterin tietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille:

 • rekisterinpitäjän konserniyhtiö
 • kohteen tai liiketoiminnan myynnin, siirron tai muun luovutuksen yhteydessä seuraaville osapuolille
 • toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi
 • Kolmansille osapuolille, kuten markkinointitoimistolle, erilaisissa markkinointitarkoituksissa.

 

Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä toimenpiteissä ja tietojen luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia sekä kauppakeskus Duon tietosuojavaltuutetun valvoman hyvän tavan mukaisia toimintaohjeita. Anonyymia käyttäjädataa hyödynnetään myös online-markkinoinnissa, kuten Google AdWordsin ja Facebook Business Managerin käytössä.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaate

 

Rekisterissä olevat tiedot on suojattu kauppakeskus Duon yritystoiminnassa käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus ja pääsy tietojen tarkasteluun edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle, jonka asema tai tehtävä vaativat rekisterin tietojen tarkastelua.

 

 1. Rekisterin ylläpitäjä

 

Jenna Vehka-aho

Kauppakeskuspäällikkö

jenna.vehka-aho@newsec.fi

+358 400 263 818

 

Tiedot on päivitetty 30.4.2020 klo 15:30

Kauppakeskus Duo Ky – Kaikki oikeudet pidätetään

 

 

YKSITYISYYDENSUOJA

 

 1. Yksityisyydensuojan tarkoitus

 

Tämä yksityisyydensuoja on laadittu kauppakeskus Duon asiakkaille informoimaan asiakkaista kerätyistä tiedoista sekä niiden käyttämisen eri tavoista. Kauppakeskus Duo noudattaa kaikessa markkinoinnissaan ja asiakastietojen käytössä henkilötietolakia ja tietoyhteiskuntakaarta, joita valvoo ja ohjaa tietosuojavaltuutettu. Evästeiden käytössä noudatetaan sitä ohjaavia lakeja, joita valvoo Viestintävirasto.

 

Toivomme, että luet yksityisyydensuojan tarkkaan. Näin olet parhaiten tietoinen siitä, mitä tietoja sinusta kerätään, mihin tietoja käytetään, keille tietoja voidaan luovuttaa sekä millaisia oikeuksia sinulla on omiin tietoihisi ja niiden keräämiseen liittyen.

 

 1. Kerättävät tiedot

 

Kauppakeskus Duo hyödyntää sivustolla evästeitä.

 

Tämän lisäksi asiakkaista kerätään anonyymiä ja ei-personoitua dataa seuraavilla työkaluilla:

 • Google Analytics
 • Facebook Business Manager

 

Voit halutessasi käyttää kauppakeskus Duon sivustoa selaimesi salatussa incognito-tilassa.

 

Kauppakeskus Duon sivustolla olevien yhteydenottolomakkeiden kautta asiakas voi jättää henkilökohtaiset yhteystietonsa luottamuksellisesti. Näitä tietoja käytetään henkilökohtaisiin yhteydenottoihin postitse, sähköpostitse tai puhelimitse.

 

 1. Kerättävien tietojen ajankohta

 

Anonyymeja evästetietoja kerätään aina, kun vierailet kauppakeskus Duon www-sivustolla. Muiden tietojen jättämisestä voit päättää itse esimerkiksi yhteydenottolomakkeita käyttäessäsi tai kilpailuihin osallistuessa.

 

 1. Kerättyjen tietojen hyödyntäminen ja suojaaminen

 

Kauppakeskus Duon sivustolla käytettäviä evästeitä hyödynnetään muun muassa seuraaviin tietojen keräämisen toimenpiteisiin:

 • sivuston käyttöliittymäsuunnittelu sekä asiakkaiden käyttökokemuksien kehittäminen
 • asiakaspalvelun nopeuttaminen ja kehittäminen
 • online-markkinoinnin kehittäminen.

 

Kerätyt asiakastiedot säilytetään teknologiakumppaneidemme toimesta turvassa, eikä niihin ole pääsyä ulkopuolisilla.

 

 1. Kolmannet osapuolet

 

Kauppakeskus Duon oman käytön lisäksi rekisterin tietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille:

 • rekisterinpitäjän konserniyhtiö
 • kohteen tai liiketoiminnan myynnin, siirron tai muun luovutuksen yhteydessä seuraaville osapuolille
 • toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi
 • kolmansille osapuolille, kuten markkinointitoimistolle, erilaisissa markkinointitarkoituksissa.

 

Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä toimenpiteissä ja tietojen luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia sekä kauppakeskus Duon tietosuojavaltuutetun valvoman hyvän tavan mukaisia toimintaohjeita. Anonyymia käyttäjädataa hyödynnetään myös online-markkinoinnissa, kuten Google AdWordsin ja Facebook Business Managerin käytössä.

 

 1. Linkit ulkopuolisille sivuille

 

Kauppakeskus Duo voi suositella kolmansien osapuolien tuotteita ja palveluita asiakkailleen, jolloin tietojen oikeellisuus ja oikeudenmukaisuus varmistetaan. Kauppakeskus Duo ei kuitenkaan vastaa sivustojensa ulkopuolisesta sisällöstä ja sen muutoksista.

 

 1. Tietojen muuttaminen

 

Voit pyytää tietojasi tarkasteltavaksi ja muuttaa niitä ottamalla meihin yhteyttä.

 

 1. Kauppakeskus Duon yhteyshenkilö

 

Jenna Vehka-aho

Kauppakeskuspäällikkö

jenna.vehka-aho@newsec.fi

+358 400 263 818